در حال حاضر 70 درصد محتواهای وب سایت آماده سازی شده است و در حال آماده سازی طراحی پکها و سپس تامین منابع مختلف (منابع فیزیکی،مالی ،انسانی،غیرمحصوص میباشیم) و در زمان آغاز فعالیت به صورت خصوصی اقدام به ارائه خدمات مینماییم جهت دریافت بهترین کیفیت وب سایت با مانیتورهای fullhd مشاهده نمایید(موقتا)
گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
به اولین آرمانشهر شغلی ایران خوش آمدید
بستر تعامل و توسعه هویتها
توسعه کسب و کارها و برندینگهای شخصی
ایجاد پک ها ،ملاقاتها و ماموریتهای تعاملی
[login_panel_wpyar]
در حال حاضر 70 درصد محتواهای وب سایت آماده سازی شده است و در حال آماده سازی طراحی پکها و سپس تامین منابع مختلف (منابع فیزیکی،مالی ،انسانی،غیرمحصوص میباشیم) و در زمان آغاز فعالیت به صورت خصوصی اقدام به ارائه خدمات مینماییم جهت دریافت بهترین کیفیت وب سایت با مانیتورهای fullhd مشاهده نمایید(موقتا)
گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
به اولین آرمانشهر شغلی ایران خوش آمدید
بستر تعامل و توسعه هویتها
توسعه کسب و کارها و برندینگهای شخصی
ایجاد پک ها ،ملاقاتها و ماموریتهای تعاملی
[login_panel_wpyar]

به آرمان شهر شغلی ایران خوش آمدید

تمام درک از ما در همین صفحه خلاصه شده است

حال تکمیل محتوا محصولات در shop.1bi.ir
درصد پیشرفت تکمیل محصولات آرمان شهر 73%
فعالیت موازی:در حال تکمیل کتابچه های پرزنت پک
درصد پیشرفت تکمیل محصولات آرمان شهر 11%
تاخیر شناوری
میزان استفاده از تاخیر شناوری 40%

به سایت اصلی گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی خوش آمدید در این مجموعه که در حال حاضر بخش محدودی از آن فعال میباشد اقدام به تقدیم خدمات نوین توسعه مینماییم که این اقدامات بر اساس خدمت به کسب و کارهای موجود چه به صورت حقیقی چه حقوقی در کشور میباشد آماده سازی شده است در این مجموعه ایده ها و تفکرات و زیر ساختهای مختلف بر اساس منابع انسانی متخصص-منابع فیزیکی-منابع غیر محسوس و منابع مالی برای تحقق هدف خاص کسب و کار شما چه به صورت درونسپاری در کسب و کار شما چه به صورت برونسپاری هدایت میشودما برای این مهم 29 اصل را با نام حوزه فعالیت درمجموعه خود ایجاد نموده ایم که میتوانید با استفاده ازاین 29 اصل نیازهایی راکه درون سازمان ویا مجموعه خوداحساس مینمایید رابرطرف نماییدکه برای این مهم یا فعالیتهایی از پیش آماده سازی شده است و یا میبایست بر حسب نیاز شما آماده سازی شودلازم به ذکر میباشد کسب و کارها و یا اشخاصی که از شغل خودبه صورت کامل اطلاع ندارندو برای سرگرمی ویا رویاپردازی بی زحمت وتلاش به دنبال همکاری با ما میباشندبه هیچ عنوان خدمت ومشاوره عرضه نمیشود

[rating_form id=”3″]

خلاصه ای از تفکر ما نسبت به کسب و کارها در آرمان شهر شغلی

در آرمان شهر شغلی کسب و کارها ماهیت حقوقی دارند اما ممکن است یک کسب و کار بر اساس ماهیت حقیقی نیز ایجاد شود با توجه به این دو موضوع ما برای کسب و کارها پیش نیازهایی را معرفی نموده ایم که هر کسب و کار برای آن که از مزیت های مختلف این مجموعه برخوردار شود میبایست یا اقدام به خرید پرزنت پک نمایند یا محصولات اختصاصی را خریداری کنند از این رو در این مرحله اقدامات مختلف و دسترسی های مختلف ایجاد میشود این سبک کسب و کارها بر اساس تفکر یکپارچه با هم در ارتباط خواهند بود بدین صورت که یا این کسب و کارها در مجموعه مادر ادغام میشود و به مجموعه شرکتهایی واحد تبدیل میشوند و یا همانند روال عادی کسب و کار خود را ادامه داده و صرفا از مزیتهای ایجاد شده در بخش پشتیبانی و محصولات موجود در سایت استفاده مینمایند هدف ما از ایجاد بستر کسب و کارها به این صورت میباشد که کسب و کارها میتوانند با پیروی از تفکرات توسعه محور به ایجاد هویت ها بر اساس حوزه فعالیتهای موجود در این مجموعه اقدام نمایند با ظهور پک های هویتی برای کسب و کارها نه تنها رشد گسترده فعالیتها میتواند محقق شود بلکه باعث ایجاد شناخت برای سرمایه گذاران و مشتریان کسب و کارها نیز شود که بنا بر محبوبیت و شهرت قطعا برای هر کسب و کاری در اولیت میباشد به همین علت کسب و کارها بر اساس روابط یکپارچه هویتی میتوانند با یکدیگر همراه شوند به هم ماموریت های توسعه ای تفویض نمایند و همینطور برندینگ های شخصی مختلف را در کسب و کارهای خود در نظر بگیرند در حقیقت کسب و کارها ماهیت توسعه دهنده را در یک کشور بر عهده دارند هر مقدار کسب و کارها در یک کشور اقدامات خلاقانه و یکپارچه را دنبال نمایند طرفداران بالقوه زیادی را میتوانند برای خود داشته باشند همانطور که یک باشگاه ورزشی یک کسب و کار میباشد که طرفداران بالقوه ای برای خود دارد به دلیل آن که نمایه برند و هویت مشخصی را برای طرفداران خود ایجاد نموده است اما متاسفانه سایر کسب و کارها چون ماهیت عرضه عمومی و یا رقابتی و …. ندارند باعث نمیشوند تا جذابیت خاصی برای عموم مردم داشته باشند از این رو ما با ایجاد پک های اختصاصی برای کسب و کارها و ایجاد ماموریت ها و یک سامانه قدرتمند ارتباط جمعی و ملاقاتی برای کسب و کارها بستری فرآهم نموده ایم تا کسب و کارها بتوانند با این بستر اقدام به توسعه و گسترش نمایند در صورتی که کسب و کارها مایل باشند که در غالب یک شرکت مادر در کنار هم قرار بگیرند میتوانند درخواست ادغام را از سایت فرم لیاقت شهروندی در بخش پشتیبانی میباشد تکمیل نمایند

اعتبار برای کسب و کارتان

کسب اعتبار ارزشی و شهرت اجتماعی کاری

اصول حرفه ای کسب اعتبار

اتحاد درون کسب و کارتان

هدایت و رهبری واحد برای کسب و کار

ایجاد نظام واحد و یکپارچه کاری

افزایش سطوح اعتماد عمومی

اعتماد سازی بر اساس حسن انجام کار و ارتقای کیفیت و کمیت محصول

رعایت اصل صداقت در اعتماد

گسترش و بایگانی تاریخسازیها

هدایت گزینه های مختلف بر اساس نیاز

ایجاد پیشینه کسب و کار

گسترش منابع کسب و کار

تامین سرمایه برای گسترش کسب و کار

راهبرد های تجاری کسب و کار

خلاصه ای از تفکر ما نسبت به برندینگ های شخصی در آرمان شهر شغلی

مفاهیم گسترده ای در بعد انسان وجود دارد از فلسفه های مختلفی که بیان شده است تا مفاهیمی که انسان ها بر اثر تجربیات شخصی از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده اند اما این انتقال محتوا حقیقتا سازماندهی نشده است به گونه ای که چکیده ای از تفکرات بر اساس یک سازماندهی واحد برای آیندگان و همراهان انسانها باقی بماند از این رو ما در گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی بر اساس هویت ها اقدام به آماده سازی یک بستر محتوایی بر اساس حوزه های فعالیت نمودیم که هر برندینگ شخصی بر اساس هویت شخصی خود دارای پک های اختصاصی از این حوزه ها شود تا بتواند تبادل تفکرات را با سایر برندینگ های شخصی انجام دهد در حقیقت وجود یک مجموعه پک میتواند میراثی گرانبها از یک هویت شخصی برای آیندگان باشد این آیندگان میتواند در زمان حال برای برقراری ارتباط بین برندینگ شخصی و افرادی که مشتاق به شناخت میباشند شکل بگیرد ما بر اساس یک مجموعه ارتباط اقدام به آماده سازی بستری نمودیم تا برندینگ های شخصی بتوانند با یکدیگر ملاقات نمایند به یک دیگر ماموریت های توسعه ای تفویض کنند و یا ماموریت های توسعه ای را از کسب و کارها دریافت و یا بر حسب نیاز های هویت شخصی به کسب و کارها تفویض نمایند که باعث ایجاد یک تجلی هویتی شود این سبک ارتباطات میتواند به قدری سرعت پیدا کند که افراد مستاق به مشارکت در یک هویت شخصی نیز شوند این مشارکت های میتواند جنبه حمایتی و یا شراکتی در ایده مبتنی بر شغل باشد بر همین اساس هر مقدار گستردگی ارتباطات یک برندینگ شخصی با جامعه ای که درک کامل از آن برندینگ دارند بیشتر شود افتخاراتی که یک هویت به آن دست یابد نیز به موازات آن میتواند افزایش یابد

گسترش محبوبیت

محبوب سازی بر اساس اصل اعتماد سازی

راهکارهای ایجاد محبوبت برند

گسترش شهرت

شبکه سازی اجتماعی برای کسب شهرت

گسترش شهرت برای برندشخصی

گسترش تفکرات و هویت بی نهایت

تفکرات بینهایت برای درک مفاهیم هویت و برداشتن محدودیت ها

ساختار رشد تفکرات در هویت

گسترش ریز داده های شخصیتی

هدایت شخصیت در ایجاد یک برند شخصی مورد تایید در کسب و کار

شخصیت شناسی در برندینگ

انحصار هویتی

کنترل هدایتگر برای تولید و خدمت هویت

خلق هویت منحصر به فرد

شکوفایی و تجلی فردی

ایجاد هرم های رشد خودشکوفایی فردی

شکوفایی فردی در برندشخصی

اجرای پروژه ها به وسیله برندینگ های شخصی و کسب و کارها برای استفاده کنندگان

با توجه به این موضوع که ساختار این آرمانشهر شغلی بر اساس اجرای پروژه ها و یا محصولات مختلف که برحسب نیاز برندینگ های شخصی و کسب و کارها هدفگذاری گردیده است از این رو متخصصین مختلفی بر حسب هر محصول کنار هم اقدام به تکمیل آن محصول مینمایند از این رو این تیم یک نوع تیم خصوصی میباشد که استفاده کنندگان میتوانند بر حسب سطوحی که تعریف شده است از طریق مدیران پروژه خود درخواست های مختلفی را به این تیم ها ارسال نمایند تا به مطلوب مد نظر خود برسند از این رو ما برای این مفاهیم فرم های مختلف و حتی بخش های مختلفی برای قرارهای ملاقات نیز آماده سازی نموده ایم که در بخش پشتیبانی به راحتی شهروندان میتوانند به برقراری ارتباط با تیم خصوصی خود اقدام نمایند در اجرای پروژه ها و یا پیاده سازی محصولات حتی برندینگ های شخصی و یا سایر کسب و کارها نیز میتوانند با پذیرش ماموریت های اختصاصی که خروجی آن امتیازاتی میباشد که به شهروندان تعلق میگیرد میتوانند به بهبود این فرآیند مشارکت به تیم های خصوصی نیز کمک نمایند و جوایز مختلفی بهرمند شوند ما در این ساختار به یکپارچگی منابع مشارکتی که در خود گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی وجود دارد امتیازات مختلفی را از همان سفارشها ایجاد مینماییم که متخصصین با اطمینان بتوانند امتیازها و یا در آمدهای فعالیتی خود را دریافت نمایند در حقیقت هیچ متخصصی ماهیت خادم و مخدومی در آرمانشهر شغلی نخواهد داشت و تک تک این فعالیت ها بر اساس ماده ده قانون مدنی بوجود می آید تا متخصص با اطمینان از نحوه درآمدزایی فقط به توسعه آن محصول و یا پروژه اقدام نماید و یک همراه بالقوه برای کسب و کارها و برندینگ های شخصی باشد هر مقدار خلاقیت در خروجی این محصولات وجود داشته باشد کیفیت محصولات در حوزه های فعالیت افزایش خواهد یافت به همین منظور ما برای هر حوزه فعالیت یک محیط یکپارچه ارتباطی نیز ایجاد نموده ایم تا هر شخصی بتواند با اطمینان از محصولی که میتواند به پک تبدیل شود با متخصصین خصوصی خود در ارتباط باشد حتی در این ساختار محدودیتی نسبت به افزایش تعداد تیم وجود ندارد

منابع انسانی نامحدود

هدایت منابع انسانی برای کسب مهارت

ساخت منابع انسانی حرفه ای

منابع مالی نامحدود

ایجاد پایه های مالی بر اساس تفکر نامحدود

هدایت کسب و کار برای منابع

آرمان شهر فعالیتی

ایجاد حوزه های فعالیت و علوم حرفه ای بر مبنای نیاز دنیای کسب و کار

الگو و مدل توسعه کسب و کار

منابع فیزیکی نامحدود

هدایت منابع برای تولید نامحدود محصول

مدیریت دقیق منابع فیزیکی

منابع نامحسوس نامحدود

عوامل ایجاد نابع نامحسوس در کسب و کار

روشهای کنترل و نظارت منابع

در این آرمان شهر هویت ها و تفکرات به صورت پک ها ایجاد میشوند

برای اولین بار در دنیا ماهیت تفکرات هویتها به صورت پک های اختصاصی سازماندهی میشوند دگر وقت آن رسیده کتابها به صورت یکپارچه برای یک موضوع خاص سازماندهی شوند و هر شخص در یک آرمانشهر دارای پکهای متنوعی از حوزه های فعالیت باشد که بتواند با آن تفکرات گسترده ای را سازماندهی نماید و یک هویت جمعی مشخصی از خود خلق نماید در حقیقت وجود خلاقیت در ارائه معنا میشود ارائه ها میتوانند در قالب یک پرزنت مناسب بوجود آیند به گونه ای که برندینگ های شخصی و یا کسب و کار ها از اقدامات گسترده ای که در طول یک بازه زمانی انجام داده اند خروجی های مشخصی را بدست آورند هر مقدار این گستردگی ها بر اساس یک پک واحد باشد و در هر حوزه فعالیتی پک های متنوعی خلق شود این اقدام باعث ایجاد پک خانه های تخصصی میشود که هر شخص دقیقا برای بیان یک مقصود مشخص میتواند یک پک را به اشخاص نشان دهد این مفهوم حتی میتواند تک تک محصولات کسب و کارها و یا برندینگ های شخصی را نیز در ربر بگیرد در نهایت با بوجود آمدن پکخانه ها دگر هیچ شخصی نمیتواند با شعار های خیالی و یا وعده های پوچ اقدام به جذب افراد نماید این سبک پکخانه ها میبایست در تمام ابعاد گسترش یابد از جمله این که کسب و کارهای مدرن و برندینگ های شخصی مدرن میبایست با استفاده از این نگرش اقدام به تکمیل پک ها نموده و در آرمانشهر شغلی با برندینگ های شخصی و یا کسب و کارهای همانند خود ارتباط برقرار کرده و باعث ایجاد تجلی در تفکرات شود به همین علت میباشد که بخش ملاقات در این مجموعه ایجاد شده است و حتی وجود یک محیط سازماندهی شده از ماموریت ها میتواند باعث خلق پک های بینهایت جذاب شود که افراد مختلف نیز مایل به مشارکت در آن اهداف شوند در گذر زمان در آرمانشهر شغلی با ادغام این کسب و کارها و برندینگ های شخصی با یکدیگر پکخانه های بزرگ شکل میگیرد و باعث میشود رویاها گسترده شوند و عزت نفس و کرامت و شکوفایی ایجاد شود به همین علت میباشد که وجود پکخانه ها حتی میتواند در محیط های مختلف اجتماعی و سیاسی ،اقتصادی و… انحصارا اثراتی را خلق نماید که آرمانشهر شغلی خاصی با دست آوردهایی که تا به امروز هیچ محیطی آن را تجربه نکرده است مواجه شود در این آرمانشهر شغلی برای شما آرزوی بهترین پکخانه ها را خواستاریم

خالق شناسی

تفکرات ساختاری و ریشه شناسی خالق

روش های درک مفاهیم خلقت

تکامل شناسی

ایجاد تعاملات و معیار های تکامل برندینگ

ریشه های ایجاد سیر تکاملی

روانشناسی تفکراتی

هدایت درست تفکرات بر اساس آموزه های روانشاسی در کسب و کار

شناخت حدود تفکرات در برند

جامعه شناسی تفکراتی

ایجاد الگوهای الهام بخشی و انگیزشی و پذیرش در حوزه کسب و کار

تفکرات جامعه محور در برند

بی نهایت شناسی

درک مفاهیم حقیقی در بی نهایت ارزشی

ساختار شناسی بی نهایت فکری

خود شناسی

اصول خودشناسی در ساخت برند شخصی

ایجاد تفکر هدایتگر درون

کسب و کارها و برندینگ های شخصی اختصاصی در این مجموعه ایجاد میگردند

با در نظر گرفتن یک آرمانشهر یکپارچه هر نوع فعالیتی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای مفهوم بخشیدن به اقدامات خود انجام دهند که این اقدامات بر اساس محصولات و پکخانه های موجود در بین افراد مختلف که با مشارکت بین یکدیگر باعث خلق محصولات ایده ها پکخانه ها و… شود میتوانند در قالب مجموعه مادر قرار بگیرند و اقدامات یکپارچه با سایر شخصیت های حقوقی و حتی شخصیت های حقیقی مبتنی بر حقوقی را خلق نمایند این سبک شرکتها بر اساس یک هولدینگ مادر میتوانند ابعاد مختلف مشارکتی و حمایتی را در یک آرمانشهر شغلی ایجاد نمایند بدین صورت که هر مقدار دایره ارتباطات هویتی گسترده شود منابع انسانی و مالی ،غیر محصوص و فیزیکی میتواند بزرگتر شود در سیاری از موارد شرکتهای کوچک میتوانند از پتانسیل های بالقوه ای که وجود دارد تمام ظرفیتهای خود را فعال نمایند اما به دلیل عدم وجود زیر ساختهای ابتدایی حتی این کسب و کارها و یا برندینگ های شخصی نمیتوانند تجلی هویتی خود را نمایش دهند از این رو ما در آرمانشهر شغلی یک ساختار حقوقی را نیز ایجاد مینماییم تا برندینگ های شخصی و کسب و کارها در هر سطحی که میباشند بتوانند از این زیر ساختها استفاده نمایند بر همین اساس این سبک محصولاتی که خلق خواهد شد دارای تفکر بی نهایت میباشد و سلسله مراتب رشد محصولات نیز مداوم در یک محیط آزمایشگاهی مشخص و بر اساس پکخانه های موجود میتواند سرعت بی نظیری را تجربه نمایند حتی در تاریخ نیز وجود داشته است هر زمان کتابخانه های تاریخی پر بار و سالم باقی ماند سرعت صنعت و علم و عرفان و فلسفه نیز به شدت افزایش پیدا کرد اما هر مقدار تخریب کتابخانه ها همانند کتابخانه های مسلمانان وکتیبه خانه های شاهنشاهیان و حتی یونانیان باعث عقبگرد انسان شد از همین رو در این محیط با ادغام تفکرات و پکخانه ها بر اساس یک هولدینگ مادر مجموعه ای قدرتمند از انسانها و کسب و کارها شکل خواهد گرفت و از نظر حمایت دولتها نیز این ساختار میتواند سهم خواهی اجتماعی و فرهنگی و… را منجر شود هر مقدار این پکخانه ها و خروجی آنها گسترده قطعا نتایج ایجاد شده در محصولات واحد خلق و تتوسعه و همچنین تاثیر گذاری در کشور ایران نیز گسترده میشود بر اساس همین تفکر در نهایت پکخانه های ملی میتواند ایجاد شود که تنوع های غیر قابل انکاری را میتواند در جامعه ایجاد نماید

ایجاد کسب و کار دانش بنیان

ایجاد نوآوری کسب و کار دانش بنیان بر اساس تفکرات و نیاز سنجی

هم افزایی علم و ثروت و توسعه

ایجاد برندینگ شخصی دانش بنیان

قوانین دانش بنیان و خلق و هدایت هویت ها برای برندینگ شخصی

معیار های برندینگ دانش بنیان

تعلق امتیازها

رتبه بندی و هویت بندی با امتیازها

نشانهای شهروند لایق در آرمانشهر شغلی

تلفیق امتیازها

ایجاد شخصیت شهروندی و ارزش سازی

استراتژی برخورد شهروندی

شناسنامه سازی یکپارچه

ایجاد شناسه های یکپارچه سازی برای کسب و کار ها در حوزه فعالیت

طراحی و توسعه بر مبنای شناخت

ایجاد بستر ارتباطی

الگوهای تعاملی در کسب و کار و تامین منابع و شناخت مخاطب و بازار

ایجاد فرصت تعامل با برندها

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://1bi.ir/