گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی

به سایت اصلی گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی خوش آمدید در این مجموعه که در حال حاضر بخش محدودی از آن فعال میباشد اقدام به تقدیم خدمات نوین توسعه مینماییم که این اقدامات بر اساس خدمت به کسب و کارهای موجود چه به صورت حقیقی چه حقوقی در کشور میباشد آماده سازی شده است در این مجموعه ایده ها و تفکرات و زیر ساختهای مختلف بر اساس منابع انسانی متخصص-منابع فیزیکی-منابع غیر محسوس و منابع مالی برای تحقق هدف خاص کسب و کار شما چه به صورت درونسپاری در کسب و کار شما چه به صورت برونسپاری هدایت میشودما برای این مهم 29 اصل را با نام حوزه فعالیت درمجموعه خود ایجاد نموده ایم که میتوانید با استفاده ازاین 29 اصل نیازهایی راکه درون سازمان ویا مجموعه خوداحساس مینمایید رابرطرف نماییدکه برای این مهم یا فعالیتهایی از پیش آماده سازی شده است و یا میبایست بر حسب نیاز شما آماده سازی شودلازم به ذکر میباشد کسب و کارها و یا اشخاصی که از شغل خودبه صورت کامل اطلاع ندارندو برای سرگرمی ویا رویاپردازیهای غیر واقع به دنبال همکاری با ما میباشندبه هیچ عنوان خدمت ومشاوره عرضه نمیشود

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سایر موارد مرتبط به کسب و کار

آماده سازی پس از علوم ورزشی آغاز میشود

شما را دعوت به مشاهده تیزر حوزه فعالیتهای این مجموعه مینماییم

این حوزه فعالیت ها در حال حاضر غیر فعال میباشند

به دلیل وجود برخی مشکلات و کرونا در حال حاضر امکان فعال سازی و تقدیم خدمات زیر در این مجموعه امکان پذیر نمیباشد

تحلیل و آنالیز داده در کسب و کار

غیر فعال میباشد

ارتباطات و مذاکرات در کسب و کار

غیر فعال میباشد

سایر موارد مرتبط به کسب و کار

غیر فعال میباشد

تولید محتوا برای توسعه کسب و کار

غیر فعال میباشد

جلوه های ویژه در کسب و کار

غیر فعال میباشد

تشریفات و رویدادها در کسب و کار

غیر فعال میباشد

طراحی تفریح برای کسب و کار

غیر فعال میباشد

طراحی استارت آپ برای کسب و کار

غیر فعال میباشد

سئو برای توسعه کسب و کار

غیر فعال میباشد

طراحی کسب و کار

غیر فعال میباشد

طراحی وب برای کسب و کار

غیر فعال میباشد

طراحی سازمان

غیر فعال میباشد

معماری در کسب و کار

غیر فعال میباشد

علوم تغذیه ای در کسب و کار

غیر فعال میباشد

طراحی گرافیک برای کسب و کار

غیر فعال میباشد

عکاسی در کسب و کار

غیر فعال میباشد

گسترش مهارت در کسب و کار

غیر فعال میباشد

گسترش توانایی در کسب و کار

غیر فعال میباشد

موسیقی در کسب و کار

غیر فعال میباشد

مکانیک در کسب و کار

غیر فعال میباشد

تبلیغات در کسب و کار

غیر فعال میباشد

فیلم برداری در کسب و کار

غیر فعال میباشد

هوشمندسازی در کسب و کار

غیر فعال میباشد

هنر هفتم در کسب و کار

غیر فعال میباشد

تجارت در کسب و کار

غیر فعال میباشد

حقوق در کسب و کار

غیر فعال میباشد

برنامه نویسی در کسب و کار

غیر فعال میباشد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://1bi.ir/

Asset 1