روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سایر موارد مرتبط به کسب و کار

میلیون ها خدمت در جامعه وجود دارد که بر اساس این حوزه فعالیت به صورت غیر متمرکز فعالیت مینماییم

عمده هدف این حوزه فعالیت برطرف نمودن نیازهای حوزه های فعالیت دیگر و شاغلین این حوزه ها میباشد و از ارائه مستقیم خدمات به مشتریان عمومی تا حد امکان در این حوزه اجتناب خواهد شد

استفاده از ارتباطات گسترده برای بهبود کیفیت زندگی افراد شاغل در این حوزه فعالیت هدفگذاری میشود همینطور در این حوزه ایجاد یک بستر افزایش کیفیت هدف میباشد که تخصص های مختلف اعضا و همچنین برندهای دیگر به افزایش کیفیت حوزه ها اقدام مینمایند

One Iranian Business

انجام موارد حاشیه ای و غیر مرتبط در کسب و کار

در حوزه های فعالیت دو بخش عمده در این مجموعه دارای رسالت میباشد مورد اول آن که توسعه و رشد کسب و کار جزو اهداف بالقوه حوزه های فعالیت میباشد و مورد دوم که ایجاد پایگاه های عمومی خدمت رسانی که به رفع نیازهای اجتماعی دهک های مختلف جامعه و همچنین سطوح مختلف کسب و کارها و برندینگ های شخصی میپردازد که با استفاده از حوزه های فعالیت میتواند این دو دغدغه اجتماعی را برطرف نمود اما در کنار این حوزه های فعالیت نیازها و دغدغه هایی ایجاد میشود که نیازمند استراتژی ها و زیرساخت های پویا میباشد که با شرایط تعریف میشوند که در حوزه فعالیت سایر موارد مرتبط به کسب وکار این قبیل موارد پوشش داده میشود

تفویض اختیار

اعطای قدرت های مختلف بر مبنای تخصص های غیر مرتبط با حوزه

سازماندهی پیچیده

هدایت گزینه های مختلف بر اساس نیاز های افراد شاغل در حوزه ها

رایزنی با سایر برند ها

جهت سهولت در دسترسی و همچنین ایجاد رفاه و قدرت

آموزش مهارت ها و تواناییها

آموزشهای عمومی غیر مرتبط با حوزه های فعالیت و ایجاد ارتباط 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://1bi.ir/?p=10530

Asset 1