برندسازی شخصی

زمینه های فعالیت سایت ما را مرور نمایید

خلق ارزشهای کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی به ایجاد و خلق ارزشها اقدام مینماید که ارزشها برخواسته از نهادهای درونی یک اجتماع میباشد که به سرعت میتوان به درون جامعه تزریق شده و به نهادهای قدرتمند ارزشی تبدیل شود که این اقدام میتواند به رشد کسب و کارها منجر شود

گسترش کسب و کار

گسترش در کسب و کار میتواند به رشد و بهره وری هدفمند منتهی شود قدرتمندترین بخش یک کسب و کار رشد آنها میباشد که در صورتی که آنها میتوانن به این مهم نائل گردند که ایجاد منابع انسانی و منابع زیر ساختی -منابع غیر محسوس-منابع مالی درست طبقه بندی شوند

برندسازی سازمانی

برند سازی سازمانی مجموعه اقداماتی که یک سازمان برای دریافت سهم بیشتری از بازار انجام میدهد که بتواند بازار مشتریان وفادار خود را افزایش داده و ایجاد درصد شناخت بازار غیر اختصاصی را از خود هدف قرار میدهد هویت سازی یک سازمان منجر به ایجاد یک سازمان محبوب و مشهور میشود

برند سازی

برند سازی شخصی به مجموعه اقداماتی که یک هویت اجتماعی مقبول در جامعه ایجاد شود گفته میشود این اقدامات میتواند به رشد هویت که محبوبیت و شهرت اساس این اقدام میباشد برای رسیدن به یک هویت مرجع میبایست زیر ساختهای برندینگ شخصی ایجاد شود تا فرد به سرعت به هدف خود نائل گردد

اشتراک در خبرنامه

تا زمانی که سایت راه اندازی می شود با ما همراه باشید...

درباره ما

سایت ما را بهتر بشناسید و با ما در تماس باشید.

سایت جدید در دست ساخت است.به زودی برمیگردیم.به امید روزهای بهتر

استان تهران
شهر تهران
-
-
09121094647